Pracownie WTZ

Głównymi celami założenia pracowni, które znajdują się w WTZ są:

 • rozwijanie zainteresowań;
 • rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika;
 • poprawa zaradności osobistej;
 • poprawa sprawności psycho-fizycznej;
 • lepsze przystosowanie i funkcjonowanie społeczne;
 • przygotowanie do pracy w wyuczonym zawodzie.

Bardziej szczegółowe cele tej pracowni obejmują:

 • wdrażanie do działalności wytwórczej oraz twórczej;
 • rozwijanie myślenia abstrakcyjnego;
 • usprawnianie ruchowe i manualne;
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • kształcenie zręczności i sprawności poprzez umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami;
 • rozwijanie zdolności konstrukcyjnych;
 • kształtowanie samokontroli w sytuacjach pracy;
 • kształtowanie celowego i skutecznego komunikowania się i współpracy w grupie;
 • obniżenie napięć psychicznych;
 • wpajanie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadanie, planowanie pracy;
 • rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zawodowej;
 • kształtowanie samodzielności, zaradności, odwagi w działaniu;
 • rozwijanie odwagi planowania i prawidłowej organizacji pracy;
 • opanowanie podstawowych wiadomości i korzyści wynikające z posiadania
  umiejętności.

Pracownie
. Komputerowa
. Muzykoterapii
. Przyrodnicza
. Rękodzielnictwa
. Plastyczna
. Gospodarstwa Domowego
. Kroju i szycia
. Techniczna
. Modelarska
. Rzeźby i linorytu
. Papieroplastyki
. Hafciarsko-tkacka
. Bukieciarstwa
. Decoupage
. Koralikarstwa

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂