Brązowy Krzyż Za Zasługi dla ZHP dla Tomasza Taborskiego

Miło nam jest poinformować, że w dniu 22.02.2014 roku podczas Biwaku z okazji Dnia Myśli Braterskiej z-ca Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP uhonorowała Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” Tomasza Taborskiego. Krzyż został nadany Rozkazem Naczelnik ZHP Małgorzaty Sinicy L.9/2013 z 31 października 2013 roku.

Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” jest nadawany instruktorom ZHP, którzy są naturalnymi liderami swoich środowisk, kształtującymi, niezależnie od pełnionej funkcji, poszanowanie dla wartości płynących z Prawa Harcerskiego, będących wzorcami do naśladowania dla innych, za systematyczną i skuteczną pracę motywacyjną.

GRATULUJEMY !!!

Notatka:
Zapraszamy do Galerii Zdjęć, gdzie znajduje się fotorelacja zrobiona przez druha Kacpra Kubasińskigo – dziękujemy.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂