Idą zmiany – ale czy koniecznie dobre ? Zobaczymy

W dniu dzisiejszym Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, który działa przy Stowarzyszeniu „SZANSA” Robert Rogala jako przedstawiciel Świętokrzyskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej kolejny raz wziął udział w spotkaniu dotyczącym zmian zawartych w projekcie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która odbyła się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Strona Rządowa reprezentowana była przez Dyrektora Biura d/s Osób Niepełnosprawnych Pana Mirosława Przewoźnika. Strona Warsztatowa reprezentowana była przez 14 osób- przedstawicieli poszczególnych Forów.

Padły konkretne propozycje i sugerowane były inne rozwiązania, które jako praktycy uważamy że byłyby lepsze dla funkcjonowania zarządzanych przez nas placówek, uczestników zajęć i ich rodzin – gdyż przedstawione przepisy w projekcie ustawy nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem i nie spowodują poprawy sytuacji w zakresie działalności i funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂