Integracyjny Piknik „Bądź Fit” Olimpiad Specjalnych

20 sierpnia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się jeden z trzech pikników w Polsce pod nazwą Integracyjny Piknik „Bądź Fit” Olimpiad Specjalnych organizowany przez Klub Olimpiad Specjalnych „SZANSA”.

W organizacji pomagał Warsztat Terapii Zajęciowej „SZANSA”, Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tych trudnych czasach do Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin”, przy zachowaniu wszelkich obostrzeń wzięło udział 5 klubów z Oddziału Regionalnego Świętokrzyskie: „RYWAL” Ostrowiec Świętokrzyski, „TACY SAMI” Skarżysko-Kamienna, „TORNADO” Skarżysko-Kamienna, „STRZAŁA” Jędrzejów oraz gospodarze „SZANSA” Ostrowiec Świętokrzyski.

Celem pikników realizowanych w ramach zadania jest wzmacnianie i motywowanie uczestników do realizowania aktywności programu #BądźFit, integracja uczestników i wymiana doświadczeń Piknik rozszerzył uczestnikom wiedzę o tym jak zdrowo trenować. Wymiana doświadczeń podczas ciekawie przeprowadzonych treningów, pozwoli na wzrost świadomości jak żyć fit wśród zawodników Olimpiad Specjalnych i ich trenerów. Cieszymy się, że mimo obostrzeń został zrealizowany ten Piknik, a osoby uczestniczące w imprezie musiały się podporządkować do „Wytycznych dla uczestników i obsługi związanych z obostrzeniami z epidemią COVID-19“ nikt nie narzekał.

Treningi podczas pikniku prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów Nordic Walking, którzy opracowali treningi dostosowane do możliwości zawodników Olimpiad Specjalnych. Przekazali wiedzę o prawidłowej technice Nordic Walking, przeprowadzili intensywną rozgrzewkę, przeszli przygotowaną trasą i wyciszyli swoje organizmy po intensywnym treningu. Uczestnicy mogli skorzystać z oferty Ośrodka „Gutwin”: pływać na kajakach i rowerach wodnych wraz ze swoimi opiekunami i trzeba stwierdzić, że cieszyły się dużym zainteresowaniem. a nad bezpieczeństwem uczestników pikniku czuwali ratownicy medyczni z Grupy Ratownictwa PCK Ostrowiec Świętokrzyski.

Piknik był dofinansowywany w ramach zawartych umów: Ministerstwo Sportu: Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych umowa nr: 2020/0005/0082/Sub.C/DS-SN/2/Msa oraz PFRON: Rozwińmy skrzydła, umowa nr ZZB/000591/BF/D

Projekt #BądźFIT, który ma na celu poprawę i ochronę zdrowia oraz dobrego samopoczucia osób z niepełnosprawnością intelektualną został tworzony w ramach światowego ruchu Special Olympics, który traktuje o zdrowiu sportowców. #BądźFIT oferuje uczestnikom spersonalizowane spojrzenie na zdrowie, daje szansę na to aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły zmienić swój styl życia poprzez zmianę sposobu żywienia, codzienne ćwiczenia i dokonywanie „zdrowszych” wyborów. Projekt ma zachęcić trenerów do włączenia w system treningów dodatkowych zajęć edukacyjnych dot. zdrowego stylu życia. Program zachęca by wysiłek fizyczny wspierany był zdrową dietą, pozasportową aktywnością fizyczną i zdrowym myśleniem. Trener jest w nim animatorem edukacji dot. dobrego samopoczucia oraz zdrowego stylu życia.

Po reakcjach zarówno zawodników jak i trenerów spotkanie pokazało, że dla lepszego funkcjonowania psychicznego jak i fizycznego w tak trudnym czasie jest potrzeba organizacji tego typu imprez i nikomu nie przeszkadzało dostosowanie się do panujących obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, wręcz sami z siebie się wszyscy pilnowali.

22

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂