IV Spotkania Artystyczne – Z Muzyką przez życie 2006 – regulamin

Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy gotowy już Regulamin Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – IV Spotkania Artystyczne „Z Muzyką przez życie 2006”

Tym razem spotykamy się w Parku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 15 września 2006 roku


Przegląd

Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

IV Spotkania Artystyczne

„Z Muzyką przez życie 2006”

 


IV Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „Z Muzyką przez życie” są możliwością przedstawienia dorobku artystycznego poszczególnych zespołów. Jest to impreza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, inspirująca do poszukiwań wartościowego ciekawego repertuaru i form jego prezentacji.

Cele:

 • promocja młodych talentów;
 • propagowanie śpiewania i wspólnego muzykowania;
 • wymiana doświadczeń

 


 1. Termin i miejsce prezentacji artystycznych:

  Park Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (za kinem „Etiuda”),

  15.09.2006 roku o godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie.

  UWAGA !!!

  W związku z tym, że tym razem będzie to impreza plenerowa bez względu na pogodę prosimy o zabezpieczenie się przed złymi warunkami atmosferycznymi.

 2. Warunki uczestnictwa:

  W spotkaniach mogą brać udział:

  • soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z przygotowanym programem nie przekraczającym 10 minut;
  • zespoły taneczne z programem nie przekraczającym 10 minut;
  • zespoły teatralne i estradowe z programem nie przekraczającym 20 minut

   

 3. Organizatorzy imprezy:
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”
   w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 31;
  • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Iłżecka 31;
  • Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Komenda Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim;

   

 4. Patronat nad w/w imprezą objęło:

  Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim – Dyrektor PCPR

 5. Patronat medialny
  • „Wiadomości Świętokrzyskie”
  • Portal Miejski www.Ostrowiec-Sw.pl – Info Net s.c.

   

 6. W Przeglądzie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z Polski i zagranicy bez ograniczeń wiekowych
 7. Opiekunowie i terapeuci nie mogą brać udziału w prezentacji z wyjątkiem tych osób, które są akompaniatorami bądź dyrygentami
 8. Ocena:

  Jury oceniać będzie:

  • ogólny wyraz artystyczny;
  • technikę wykonania;
  • dobór repertuaru;
  • opracowanie choreograficzno-wokalne;
  • samodzielność wykonania przez osoby niepełnosprawne

   

 9. Wszystkie zespoły biorące udział w Spotkaniach Artystycznych otrzymują dyplom uczestnictwa i nagrody rzeczowe 
 10. Zgłoszenia do udziału w Spotkaniach należy przesyłać na załączonej ankiecie zgłoszeniowej na adres:

  Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”

  ul. Iłżecka 31

  27-400 Ostrowiec Św.

  w terminie do 07.09.2006 roku (nie będą uwzględniane zgłoszenia telefoniczne)

  W przypadku złej jakości podkładów muzycznych przywiezionych przez zespoły nie odpowiadamy za jakość dźwięku.

 11. O zakwalifikowaniu zespołów decydować będzie kolejność nadsyłania prawidłowo wypełnionej „karty zgłoszenia” oraz potwierdzenie przyjazdu do dnia 07.09.2006 roku

Informacje dodatkowe:

 • koszt przejazdu pokrywają instytucje, placówki patronujące zespołom;
 • organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników Przeglądu;
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów;

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(0…41) 262-05-81 Warsztat Terapii Zajęciowej

0 606 74 86 07 Rogala Robert – kierownik WTZ

0 668 36 25 05 Woźniak Remigiusz – v-ce prezes Stowarzyszenia „Szansa”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapraszamy do ściągnięcia Regulaminu oraz Kwestionariusza

Dla przypomnienia zapraszamy do oglądania zdjeć z 2005 roku, które można zobaczyć w Galerii Zdjęć na stronie www.szansa.onecik.pl

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂