Klub Olimpiad Specjalnych SZANSA Ostrowiec Świętokrzyski wybrał Zarząd

W dniu 07.02.2013 roku w Klubie Olimpiad Specjalnych SZANSA działającym przy Stowarzyszeniu na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” ul. Iłżecka 31, odbyło się Walne Zebranie. Przewodniczącym Klubu został Remigiusz Woźniak, sekretarzem Robert Rogala a skarbnikiem Katarzyna Szostak-Religa. W trakcie zebrania wyłoniono także delegata na Regionalny Zjazd Oddziału Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie, którym został Remigiusz Woźniak. Nad prawidłowym przebiegiem zebrania czuwał Delegat Komitetu Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie Krzysztof Ocias.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂