Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

W dniu dzisiejszym Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA” ul. Iłżecka 31 w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W MOICH OCZACH”.

Poniżej prezentujemy Regulamin.

 1. Organizatorem konkursu jest:
  • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Iłżecka 31 w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”
 2. Cel Konkursu:
  • zwrócenie uwagi społeczeństwa na fakt, że są wśród nas osoby niepełnosprawne
  • zapoznanie dzieci i młodzieży z tematyką niepełnosprawności
 3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:
  • kategoria I – klasy I-III szkoły podstawowej
  • kategoria II – klasy IV-VI szkoły podstawowej
  • kategoria III – gimnazja
 4. Zasady konkursu:
  • Termin nadsyłania prac konkursowych 15-28 listopada 2008 roku. Prace proszę dostarczać do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Iłżecka 31 w Ostrowcu Świętokrzyskim (II piętro).
  • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
  • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych, realizujące temat konkursu.
  • Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie (najlepiej drukowanymi literami) imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, tytuł pracy, kategoria wiekowa, telefoniczny numer kontaktowy, fax oraz adres e-mail.
  • Praca dostarczona na konkurs powinna być samodzielnym dziełem jednego autora
  • Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.
  • Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu w dniu 15 grudnia 2008 roku. Placówki oświatowe, z których wyłonieni zostaną laureaci będą poinformowane telefonicznie, faxem lub e-mailem o wynikach konkursu.
  • Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej oraz na stronie www.wtz.ostrowiec-sw.pl. Prace nie będą zwracane.

Adres i telefon kontaktowy:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Iłżecka 31
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax. 041 2620581
e-mail: wtz@ostrowiec-sw.p

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂