Lokalna.TV Ostrowiec – R. Rogala: Zabiegaliśmy o to, aby WTZ zostały otwarte

Misją Warsztatów Terapii Zajęciowej jest wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez specjalistyczne formy terapii tak, aby mogły one normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Czas pandemii drastycznie wpływa na stan psychofizyczny podopiecznych WTZ-ów. W ubiegłym roku placówki były raz otwierane, raz zamykane co dezorganizowało pracę.  Osoby niepełnosprawne, nie mogły korzystać z pełnej oferty zajęć i rehabilitacji.

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Szansa” działające w budynku przy ulicy Żabiej w Ostrowcu Świętokrzyskim są wyposażone w 15 pracowni, w których bez problemu można prowadzić różnorodne zajęcia m.in. z koralikarstwa, modelarstwa, florystyki, informatyki czy plastyki.

Kierownictwo ostrowieckich WTZ zabiegało o to, aby umożliwić podopiecznym korzystanie z  rehabilitacji i zajęć terapeutycznych. Po wielu rozmowach i konsultacjach z władzami województwa świętokrzyskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, udało się wznowić działalność.  Od poniedziałku 8 lutego Warsztaty Terapii Zajęciowej „Szansa” zaczęły funkcjonować. 

W tym momencie kluczowe jest to aby osoby niepełnosprawne miały zagwarantowaną ciągłość terapii i jak najlepsze wsparcie, aby normalnie funkcjonować. „– Lokalna.TV Ostrowiec

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂