• 1,5% dla Klubu SZANSY

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

W 1992 roku, na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992), Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych (rezolucja 47/3). Dekada była okresem podnoszenia świadomości o problemach ludzi niepełnosprawnych oraz uruchamiania mechanizmów służących poprawie sytuacji tych osób i zapewnieniu im równych szans. Następnie, Zgromadzenie zaapelowało do państw członkowskich, aby zwróciły szczególną uwagę na obchody Dnia w celu pogłębienia integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem (rezolucja 47/88).

źródło: http://www.unic.un.org.p

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂