Obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych w Zakopanem 2022

W dniach 22.05-01.06.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” zorganizowało obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych w Zakopanem.

W obozie uczestniczyło 30 zawodników, w tym 8 osób niepełnosprawnych starszych tzw. „50+” (osoby niepełnosprawne, członkowie Stowarzyszenia „SZANSA”) oraz 10 opiekunów (kadra programowa i wolontariusze).

Zorganizowanie obozu sportowego przyczyniło się do integracji osób niepełnosprawnych (m.in. uczestników zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej); uaktywnienia fizycznego i społecznego tych osób; budowania wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego członka społeczności lokalnej oraz rehabilitacji ruchowej jako czynnika poprawy rozwoju psychofizycznego podczas trwania obozu sportowego. Na zakończenie obozu odbyło się podsumowanie nabytych umiejętności i przeprowadzone zostały wewnętrzne zawody w poszczególnych dyscyplinach. I tym razem w zawodach liczył się przede wszystkim sam udział, a wyniki rywalizacji sportowej były drugorzędną sprawą.

Dziewiąta edycja tej imprezy, którą zorganizowało nasze stowarzyszenie okazała się sukcesem. Doświadczenie po organizacji w poprzednich latach obozów sportowych zaowocowało tym, że dokładnie wiedzieliśmy co i kiedy chcemy zorganizować oraz jakie dyscypliny trenować. Jednak w tym roku musieliśmy zwrócić uwagę na dwa jakże istotne priorytety. Pierwszy, że jak zwykle największym wyzwaniem było dopasowanie zajęć, tak aby uczestnicy obozu w wieku od 22 do 78 lat mieli zapewnione treningi na miarę swojego wieku i swojej niepełnosprawności, co naszym zdaniem zostało w pełni zrealizowane. Drugi to bezpieczeństwo związane z zagrożeniem COVID-19 i związanego z nim reżimem sanitarnym.

Zadanie zostało dofiansnowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂