Ogłoszenie o zamówieniu – 2021/BZP 00161069/01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie fotowoltaiki i klimatyzacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Szansa” ul. Żabia 31,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski” z podziałem na zadania.

Szczegóły na stronie: www.ezamowienia.gov.pl oraz www.miniportal.uzp.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie fotowoltaiki i klimatyzacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Szansa” ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski” z podziałem na zadania.

SWZ Fotowoltaika i Klimatyzacja w WTZ

Załącznik nr 1 do SWZ – FOTOWOLTAIKA – Przedmiar

Załącznik Nr 2 do SWZ – KLIMATYZACJA – Przedmiar

Załącznik Nr 3 do SWZ – Projekt Fotowoltaika

Załącznik Nr 4 do SWZ – Projekt Klimatyzacja

Załącznik Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik Nr 6 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik Nr 7 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 8 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 9 do SWZ – Wykaz robót

Załącznik Nr 10 do SWZ – Grupa kapitałowa

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia fotowoltaika i klimatyzacja w WTZ

Odpowiedzi na pytania 09.09.2021 rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.09.2021 rok

Wyjaśnienie treści SWZ zmiana terminu składania ofert na 20.09.2021 rok

Kolejna zmiana tresci SWZ 15.09.2021 rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 15.09.2021 rok II raz

Informacja z otwarcia ofert Fotowoltaika i klimatyzacja – 20.09.2021 rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2 – 21.09.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy postępowania w częśći nr 1 – 29.09.2021

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂