Ogólnopolskie Forum WTZ na spotkaniu w Centrum Dialogu

W dniu 07 czerwca 2018 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami wojewódzkich forów/stowarzyszeń WTZ skupionych wokół Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Omówiono następujące kwestie: mapę drogową budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, nową formę wsparcia tj. zajęć klubowych a także zaprezentowana założenia zatrudnienia wspomaganego, ale przede wszystkim kwestię wysokości finansowania naszych placówek.

Spotkanie to traktujemy jako kontynuację wcześniej rozpoczętych działań dotyczących finansowania warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON, a przede wszystkim jako realizację postulatu złożonego na ręce Pana Krzysztofa Michałkiewicza – Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 25.04.2018r.

Pani Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, iż został opracowany projekt Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, który to lada dzień zostanie procedowany.

W myśl zapewnień strony rządowej od 01 lipca 2018 wysokość finansowana po stronie PFRON kosztu pobytu jednego uczestnika w wtz wyniesie – 16596zł ( obecnie 15996zł), od 01.01.2019 – 17796zł, natomiast od 01.01.2020 – 18996zł.

W związku z tym, iż na terenie całej Polski rozpoczęło się Ogólnopolskie Pogotowie Protestacyjne WTZ, będące następstwem złożonego w kwietniu postulatu oraz stanowiskiem strony rządowej zaprezentowanym podczas wczorajszego spotkania, postanowiono czasowo zawiesić akcję protestacyjną.

O jej kontynuacji bądź zakończeniu poinformujemy w osobnym komunikacie. Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco będziemy przedstawiać postępy w procesie legislacyjnym cytowanego wyżej Rozporządzenia .

Ogólnopolskie Forum WTZ

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂