Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych ”Z muzyką przez życie 2005”

III Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „Z Muzyką przez życie” są możliwością przedstawienia dorobku artystycznego poszczególnych zespołów. Jest to impreza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, inspirująca do poszukiwań wartościowego ciekawego repertuaru i form jego prezentacji.

Cele:

 • promocja młodych talentów;
 • propagowanie śpiewania i wspólnego muzykowania;
 • wymiana doświadczeń

1.Termin i miejsce prezentacji artystycznych:

Stadion Miejski w Ćmielowie, a w razie pogody deszczowej Prezentacje zostaną przeniesione do Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie dnia 15.09.2005 roku godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie.

2. Warunki uczestnictwa:

W spotkaniach mogą brać udział:

 • soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z przygotowanym programem nie przekraczającym 10 minut;
 • zespoły taneczne z programem nie przekraczającym 10 minut;
 • zespoły teatralne i estradowe z programem nie przekraczającym 20 minut

3.Organizatorzy imprezy:

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”
  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 31;
 • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Iłżecka 31;
 • Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie;
 • Komenda Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim;

4.Patronat nad w/w imprezą objęło:

 • Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim Dyrektor PCPR
 • Burmistrz Gminy i Miasta Ćmielów

5. Patronat medialny

 • „Wiadomości Świętokrzyskie”
 • Portal Miejski www.Ostrowiec-Sw.pl – Info Net s.c.

6. W Przeglądzie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z Polski i zagranicy bez ograniczeń wiekowych

7. Opiekunowie i terapeuci nie mogą brać udziału w prezentacji z wyjątkiem tych osób, które są akompaniatorami bądź dyrygentami

8. Ocena:

Jury oceniać będzie:

 • ogólny wyraz artystyczny;
 • technikę wykonania;
 • dobór repertuaru;
 • opracowanie choreograficzno-wokalne;
 • samodzielność wykonania przez osoby niepełnosprawne

9. Wszystkie zespoły biorące udział w Spotkaniach Artystycznych otrzymują dyplom uczestnictwa i nagrody rzeczowe

10. Zgłoszenia do udziału w Spotkaniach należy przesyłać na załączonej ankiecie zgłoszeniowej na adres:

Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”

ul. Iłżecka 31

27-400 Ostrowiec Św.

w terminie do 31.08.2005 roku

(nie będą uwzględniane zgłoszenia telefoniczne)

W przypadku złej jakości podkładów muzycznych przywiezionych przez zespoły nie odpowiadamy za jakość dźwięku.

11. O zakwalifikowaniu zespołów decydować będzie kolejność nadsyłania prawidłowo wypełnionej „karty zgłoszenia” oraz potwierdzenie przyjazdu do dnia 31.08.2005 roku

Informacje dodatkowe:

 • koszt przejazdu pokrywają instytucje, placówki patronujące zespołom;
 • uczestnicy otrzymują posiłek;
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów;
 • istnieje możliwość noclegu w „Domu Harcerza” w Nosowie (20 km od Ostrowca – koszt noclegu jednej osoby wynosi 10,00 zł.) – proszę zaznaczyć
  w kwestionariuszu zgłoszenia

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(0…41) 262-05-81 Warsztat Terapii Zajęciowej

0 606 74 86 07 Rogala Robert – kierownik WTZ

0 500 66 03 20 Woźniak Remigiusz – v-ce prezes Stowarzyszenia „Szansa”

0 506 83 82 32 Checiak Małgorzata – instruktorka muzykoterapii WTZ

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) to ściągnij sobie
Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz Regulamin

Zobacz jak było w tamtym roku na
„Z muzyką przez życie 2004”

br>

 

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂