PROTEST

Protest przedstawicieli środowiska Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce
Dotyczy poziomu finansowania działalności, wręczony stronie rządowej w dniu 25.04,2018 roku w trakcie obrad VIII Posiedzenia Zespołu Do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Warszawie.
DOMAGAMY SIĘ:
1.Uwarunkowania wysokości kwoty finansowania od wskaźnika 80 procent płacy minimalnej miesięcznie na jednego uczestnika lub poprzez zmianę wzrostu algorytmu przekazywania środków finansowych PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym w taki sposób aby we wzorze:
wartość Wp=Up x T gdzie:
Up – to liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikająca z podpisanych umów przez powiat do końca dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który obliczony jest algorytm
T – to kwota w wysokości 15996,00 (kwota w wersji obecnej) dodać zapis:
a) W roku 2018 – 17196 zł
b) W roku 2019 – 18396 zł
c) W roku 2020 – 19596 zł
d) W roku 2021 – 20796 zł
e) W roku 2022 i w latach następnych kwota będzie waloryzowana o wypracowany mechanizm zapewniający systematyczny i realny wzrost środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.
Oczekujemy wprowadzenia w/w mechanizmów finansowania działalności Warsztatów Terapii zajęciowej od dnia 1.06.2018.
Brak reakcji strony rządowej na dotychczasowe prośby i apele dotyczące tragicznej sytuacji finansowej WTZ powodują, że w sytuacji nie spełnienia w/w postulatów zostaną przeprowadzone akcje protestacyjne na terenie całego kraju
Kierownik WTZ SZANSA Ostrowiec Św. Robert Rogala
Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂