• 1,5% dla Klubu SZANSY

Samochód dla Szansy

W dniu dzisiejszym w uroczysty i oficjalny sposób zostały przekazane przez Starostę Powiatu Ostrowieckiego Marzenę Dębniak i Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzeja Michalskiego kluczyki do zakupionego przez Nasze Stowarzyszenie busa, który będzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych – naszych podopiecznych odbywających rehabilitację zawodową i społeczną w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści : Senator Jarosław Rusiecki i Poseł Andrzej Kryj oraz W-ce Starosta Andrzej Jabłoński. Należy dodać, że samochód ten został zakupiony w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III- którego beneficjentem docelowym było Stowarzyszenie „SZANSA.

Koszt zakupu samochodu to kwota: 137 499,00zł z czego dofinansowanie PFRON: 80.000,00zł, a wkład własny Stowarzyszenia „SZANSA” 62.904,50zł. Dziękujemy za udzieloną nam pomoc i wsparcie – mamy nadzieję, że swoją działalnością spełnimy oczekiwania naszych podopiecznych jak również ich rodzin.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć, gdzie znajduje się fotorelacja.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂