„Regionalne Skarby”

W dniu 12 września 2023 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” zorganizowało wycieczkę autokarową dla swoich członków. Zadanie zaproponowane do realizacji całkowicie mieściło się w działalności statutowej naszego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” od zawsze promowało aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Tym razem zorganizowana została impreza turystyczna „Regionalne Skarby”.

W zadaniu wzięło udział 110 osób, w tym 85 osób niepełnosprawnych
i 25 wolontariuszy. Uczestnicy imprezy turystycznej zaznajomili się w 4 grupach
z przewodnikiem ze zgromadzonymi zabytkami kultury ludowej z obszaru województwa świętokrzyskiego w Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznym w Tokarni. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.  Następnie przemieściliśmy się do Nowej Słupi, gdzie w 3 grupach w  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana zaznajomiliśmy się z historią Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego. Muzeum to nowoczesny obiekt multimedialny, popularyzujący dawny ośrodek produkcji żelaza, odkryty podczas szeroko zakrojonych badań archeologicznych. Muzeum jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Następnie wszyscy udaliśmy się na regionalny posiłek według staro benedyktyńskich receptur do Karczmy Mnicha w Nowej Słupi.

W/w zadanie jest  w jakimś stopniu podsumowaniem naszej dotychczasowej działalności, celem m.in. której jest promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Zorganizowanie wycieczki przyczyniło się do integracji osób niepełnosprawnych (m.in. uczestników zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej); uaktywnienia fizycznego i społecznego tych osób; budowania wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego członka społeczności lokalnej oraz rehabilitacji ruchowej jako czynnika poprawy rozwoju psychofizycznego.

Dziękujemy PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  Powiat Ostrowiecki,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za dofinansowanie zadania.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂