SZANSA BOWLING CUP 2012

W dniu 12 kwietnia 2012 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Kręgielni Hokus-Pokus zorganizowało III Wojewódzki Turniej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kręgle „SZANSA BOWLING CUP” pod patronatem Posła na Sejm RP Zbigniewa Pacelta.

Realizacja zadania publicznego dofinansowana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechało 100 zawodników z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Buska-Zdroju, Kałkowa-Godowa, Końskich, Połańca, Śmiechowic, Skarżyska-Kamiennej, Zawichostu, Zochcinka, oraz oczywiście dwa Ostrowieckie Warsztaty Terapii Zajęciowej (Rzeczki i Iłżecka). Razem z opiekunami, trenerami, organizatorami, wolontariuszami i rodzicami, którzy przyszli oglądać zawody w naszej imprezie wzięło udział ok. 200 osób.

W uroczystym otwarciu „SZANSA BOWLING CUP” wzięli udział: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Cudzik, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Józef Grabowski, Prezes Stowarzyszenia Forum Młodego Ostrowca Paweł Celebański, Prezes Stowarzyszenia „SZANSA” Mieczysław Libuda, Kierownik WTZ ul. Rzeczki Cezary Słowik oraz Kierownik WTZ ul. Iłżecka Robert Rogala.

Oficjalnie zawody otworzył w imieniu Posła RP Zbigniewa Pacelta, Dyrektor Biura Poselskiego Paweł Celebański.

W zawodach podczas pierwszych serii rzutów wyłonione zostały najlepsze drużyny (liczono punkty czterech najlepszych zawodników) oraz najlepszych 10 zawodników, którzy później walczyli w wielkim finale. W klasyfikacji drużynowej kolejność wyglądała następująco:
1. WTZ Połaniec – 380 pkt.
2. WTZ Ostrowiec, ul. Iłżecka – 362 pkt.
3. WTZ Śmiechowice – 336 pkt.
4. WTZ Zochcinek – 309 pkt.
5. WTZ Zawichost – 277 pkt.
6. WTZ Końskie – 236 pkt.
7. WTZ Ostrowiec, ul. Rzeczki – 273 pkt.
8. WTZ Skarżysko-Kamienna 227 pkt.
9. WTZ Busko-Zdrój – 226 pkt.
10. WTZ Kałków-Godów – 221 pkt.

W finale zawodnicy w kategorii indywidualnej uzyskali następującą ilość punktów i odpowiednio zajęli następujące miejsca:
1. Krzysztof Kwiatkowski (WTZ Połaniec) – 126 pkt.
2. Marcin Dunal (WTZ Ostrowiec, ul. Iłżecka) – 118 pkt.
3. Paweł Dunal (WTZ Ostrowiec, ul. Iłżecka) – 106 pkt.
4. Rafał Gromniak (WTZ Połaniec) – 105 pkt.
5. Krztsztof Jakóbik (WTZ Śmiechowice) – 91 pkt.
6. Zenon Sendrowicz (WTZ Śmiechowice) – 79 pkt.
7. Agata Chyla (WTZ Połaniec) – 78 pkt.
8. Jarosław Chruściak (WTZ Zawichost) – 66 pkt.
9. Rafał Stępień (WTZ Ostrowiec, ul. Rzeczki) – 63 pkt.
10. Piotr Serafin (WTZ Zochcinek) – 58 pkt.

W konkurencji duety, czyli razem gra trener i zawodnik I miejsce zajął WTZ Połaniec (139 pkt.), II miejsce WTZ Ostrowiec ul. Iłżecka (128 pkt.), a III miejsce zdobył WTZ Śmiechowice (121 pkt.)

Natomiast w klasyfikacji instruktorów wygrał Artur Marynowski z WTZ Ostrowiec ul. Rzeczki (132 pkt.). Drugie miejsce zajęli „ex aequo” Jerzy Misiak z WTZ Połaniec (126 pkt.) i Remigiusz Woźniak z WTZ Ostrowiec ul. Iłżecka (126 pkt.).

W konkurencji na najlepszego kierownika podczas „SZANSA BOWLING CUP 2012” wygrał Robert Rogala z WTZ Ostrowiec ul. Iłżecka, który zdobył 111 punktów.

Podczas uroczystego zakończenia „SZANSA BOWLING CUP 2012” puchary, dyplomy i medale wręczali Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego Eligiusz Mich wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Cudzik.

Nad bezpieczeństwem uczestników „SZANSA BOWLING CUP 2012” czuwali ratownicy ZHP z Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy.

Notatka:
Zapraszamy do fotorelacji w Galerii Zdjęć Autorami zdjęć są Piotr Datka, Marcin Budzeń, Edwin Fijałkowski, Marcin Ziewiec, Przemysław Walczyk, Tomasz Przybysławski.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂