SZANSA podsumowała X-lecie Klubu w Radio Ostrowiec

W dniu 23 lutego 2018 roku z okazji X rocznicy powstania Klubu Olimpiad Specjalnych „SZANSA” oraz organizacji Świętokrzyskiego Mityngu Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych – Bałtów 2018 do Radio Ostrowiec zostali zaproszeniu Konrad Dębniak (zawodnik Klubu „SZANSA”), Robert Rogala (Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej i Członek Zarządu Klubu „SZANSA”) oraz Remigiusz Woźniak (Przewodniczący Klubu „SZANSA”)

Brak możliwości komentowania.