SZANSA podsumowała X-lecie Klubu w Radio Ostrowiec

W dniu 23 lutego 2018 roku z okazji X rocznicy powstania Klubu Olimpiad Specjalnych „SZANSA” oraz organizacji Świętokrzyskiego Mityngu Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych – Bałtów 2018 do Radio Ostrowiec zostali zaproszeniu Konrad Dębniak (zawodnik Klubu „SZANSA”), Robert Rogala (Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej i Członek Zarządu Klubu „SZANSA”) oraz Remigiusz Woźniak (Przewodniczący Klubu „SZANSA”)

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂