SZANSA w Komitecie Regionalnym Olimpiad Specjalnych Świętokrzyskiego

W dniu 11 grudnia 2009 roku odbył się III Walny Zjazd Delegatów Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie. Ostrowiec Świętokrzyski był reprezentowany przez Remigiusza Woźniaka z Sekcji „SZANSA”. Walny Zjazd miał na celu podsumowanie upływającej kadencji i wybranie nowych władz na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyniku odbytych wyborów do składu Komitetu Regionalnego Świętokrzyskiego został wybrany Remigiusz Woźniak jako członek.

Napisali o tym:

„Gazeta Ostrowiecka” – 14.12.2009
„Wiadomości Świętokrzyskie” – 14.12.2009

Notatka: Fotka ze strony www.swietokrzyskie.olimpiadyspecjalne.pl

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂