W SZANSIE bez zmian

9 września 2020 roku zgodnie ze statutem odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”.

Po odczytaniu sprawozdania merytorycznego z działalności „SZANSY” w 2019 roku oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej i jednogłośnemu udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu rozpoczęto procedury wyborcze zgodne ze Statutem Stowarzyszenia „SZANSA”.

Jak się ostatecznie okazało jednogłośnie na kolejną kadencję powołano Zarząd w takim samym składzie, czyli:
Piotr Kiljański – Prezes
Remigiusz Woźniak – Wiceprezes
Monika Kobiałka-Gronostaj – Skarbnik
Anna Zielińska – Sekretarz
Robert Rogala – Członek Zarządu, Kierownik WTZ.

Komisja Rewizyjna także została wybrana w takim samym składzie, czyli:
Marta Walczyk – Przewodnicząca
Marzena Barańska – Członek Komisji Rewizyjnej
Tomasz Przybysławski – Członek Komisji Rewizyjnej

Więc jednym zdaniem można stwierdzić „W SZANSIE bez zmian”

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂