Wizyta stowarzyszenia STELLA w naszej placówce

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA” odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „STELLA” z Chełma. Nasi goście mieli możliwość obejrzeć prezentację przedstawiającą naszą działalność oraz zapoznali się szczegółowo ze specyfiką pracy naszej placówki.

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA Zadanie pod nazwą „Akademia Młodego Obywatela” Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem zadania jest rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych osób młodych w wieku 16-30 lat, mieszkających na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego. W ramach zadania zorganizowane zostały min.: warsztaty wyjazdowe z zakresu działań obywatelskich w organizacjach i przedsiębiorstwach społecznych pn. „Aktywność obywatelska w organizacjach i przedsiębiorstwach społecznych” do Ostrowca Świętokrzyskiego i Gminy Bałtów – jako przykładu rozwoju ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, działań partnerskich na rzecz rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości społecznej i aktywności obywatelskiej we wskazanych obszarach.

W ramach warsztatów:
1. Rozwój ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Rozwój partnerstw na rzecz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej na przykładzie WZT i CIS w Ostrowcu Świętokrzyskim, organizacji i przedsiębiorstw społecznych działających na terenie Gminy Bałtów.

2. Aktywność obywatelska i ich rola w rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w gminie Bałtów na przykładzie organizacji i przedsiębiorstw społecznych działających na terenie Gminy Bałtów.

3. Propozycje działań obywatelskich. Questing jako jedna z form aktywności i kreatywności na przykładzie Questów opracowywanych i wdrażanych na terenie Gminy Bałtów.

Celem warsztatów w Ostrowcu i Bałtowie był:
Wzrost świadomości i nabycie wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości i nabycie wiedzy z zakresu różnych form działalności obywatelskiej oraz wykorzystania aktywności obywatelskiej w tz. grach terenowych – qestach. Zadanie „Akademia Młodego Obywatela” realizowane jest do 31 grudnia 2017 r.

Zadanie „Akademia Młodego Obywatela”
współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Notatka:
Zapraszamy do Galerii Zdjęć, gdzie znajduje się fotorelacja.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂