• 1,5% dla Klubu SZANSY

Wracamy na zajęcia! Zarządzenie Kierownika WTZ!

W dniu 8 lutego 2021 roku Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” wydał Zarządzenie w sprawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021 roku dotyczące przywrócenia zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Ostrowiec Św. 08.02.2021r.

Zarządzenie nr1/2021

Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej

z dnia 08.02.2021 roku

w sprawie: w sprawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021 roku dotyczące przywrócenia zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej

 

Na podstawie Uchwały nr 2/12/2013 Zarządu Stowarzyszenia Na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” z dnia 27.12.2013 roku

zarządzam co następuje:

W związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04 lutego 2021 roku informuję co następuje:

 1. Przywracam z dniem 9.02.2021roku zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej „SZANSA”- jednocześnie nakazuję zastosować się do poniższych terminów:
 • zajęcia w dniach 9-12.02.2021 odbywać się będą w obsadzie 50% uczestników zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • zajęcia w dniach 15-19.02.2021 odbywać się będą w obsadzie 50% uczestników zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • zajęcia w dniach 22.02.2021 i dalej będą odbywać się w 100% obsadzie uczestników- chyba że sytuacja epidemiczna nie pozwoli na to- więc decyzja zostanie zmieniona
 1. Uczestnicy zajęć o terminach odbywania rehabilitacji zostaną powiadomieni telefonicznie przez swoich instruktorów- należy brać pod uwagę tylko grupę dopołudniową.
 2. W Warsztacie Terapii Zajęciowej „SZANSA” obowiązuje pełny reżim sanitarny ( pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, miejsce spożywania posiłków, zasady korzystania z toalety, dezynfekcja stanowisk pracy i pomieszczeń- oraz wszystkie inne opracowane procedury które zostaną przypomniane uczestnikom po powrocie na zajęcia).
 3. Przestrzeganie procedur jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających w budynku.
 4. Osoby, które są zaziębione: mają kaszel, katar temperaturę będą odsyłane do domów- proszę rodziców lub opiekunów prawnych do obserwacji stanu zdrowia swoich dzieci lub podopiecznych oraz adekwatne podejmowanie decyzji jeżeli chodzi o udział w zajęciach w WTZ.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.02.2021 roku.

Robert Rogala

Kierownik WTZ „SZANSA”

 

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂