Zwyczajne Walne Zebranie – Sprawozdawczo-Wyborcze SZANSY

W dniu 20 sierpnia 2008 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie – Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zjawiła się wymagana ilość osób(zgodnie z § 27 punk 1.1. aby Walne Zebranie było zdolne do podejmowania uchwał), czyli co najmniej 50% członków zwyczajnych.

Podczas Obrad, które poprowadził Remigiusz Woźniak, a protokołowała Monika Kobiałka-Gronostaj pozytywnie przyjęto sprawozdanie stowarzyszenia, wybrano władze (Zarząd i Komisję Rewizyjną) na kolejną kadencję oraz zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” ul. Iłżecka 31 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podczas Obrad Walnego Zebrania działały dwie Komisje:

Komisja Wyborcza, która miała na celu przyjęcie kandydatur na: Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Komisja działała w następującym składzie:

 • Bożenna Kulikowska – Przewodnicząca
 • Przemysław Walczyk – członek
 • Damian Barański – członek

Komisja Skrutacyjna, która miała na celu przeprowadzenia wyborów: na Prezesa Stowarzyszenia, na członków Zarządu Stowarzyszenia i do Komisji Rewizyjnej. Komisja działała w następującym składzie:

 • Stanisław Kosek – Przewodniczący
 • Marcin Gronostaj – członek
 • Bożenna Kulikowska – członkini

Wybory przyniosły następujące wyniki:

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Libuda Mieczysław
V-ce Prezes – Woźniak Remigiusz
Skarbnik – Serwinowska Wiesława
Sekretarz – Kobiałka-Gronostaj Monika
Członek – Rogala Robert

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Przewodniczący – Przybysławski Tomasz
Członkini – Barańska Marzena
Członkini – Przybysławska Agnieszka

Notatka: Zobacz naszą Galerię Zdjęć. Autorem zdjęć jest Piotr Jakubowski oraz Marcin Budzeń

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂