Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia SZANSA

W dniu 24.11.2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”. Zebranie zwołane przez Zarząd miało na celu zaproponowanie członkom stowarzyszenia zmian w statucie Stowarzyszenia „SZANSA”.

Zebranie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” Mieczysław Libuda.
W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania został Wiceprezes Remigiusz Woźniak, który wraz z Kierownikiem WTZ Robertem Rogalą, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu zostali zaproszeniu do stołu obrad.
Sekretarzem Zebrania w wyniku głosowania została Monika Kobiałka-Gronostaj.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani:

 • Wiesława Serwinowska – przewodnicząca Komisji
 • Walczyk Marta – sekretarz Komisji
 • Walczyk Przemysław – członek Komisji.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zostało zgłoszone kilkanaście zmian do statutu.

Wszystkie zmiany muszą być teraz zgłoszone i zatwierdzone przez Krajowy Rejestr Sądowy w Kielcach.

Notatka:
Zapraszamy do Galerii Zdjęć gdzie znajdują sie fotki autorstwa Marcina Budzenia i Marcina Ziewca.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂