Walne Zebranie Sekcji Olimpiad Specjalnych SZANSA

W dniu 24.11.2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sekcji Olimpiad Specjalnych Polska-Świętokrzyskie „SZANSA” które działa przy Stowarzyszeniu na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”. Zebranie miało na celu wybrać władze na kolejną kadencję oraz wybrać delegata na Walny Zjazd Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie, który odbędzie 11.12.2009 w Skarżysku-Kamiennej.

Podczas Walnego Zebrania Sekcji Olimpiad Specjalnych „SZANSA” obradującego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 24.11.2009 roku wybrano nowe władze ostrowieckiej Sekcji.
W wyniku wyborów wybrano władze Sekcji „SZANSA” w składzie:

 1. Przewodniczący – Remigiusz Woźniak.
 2. Skarbnik – Katarzyna Szostak-Religa.
 3. Członek Zarządu – Robert Rogala.

Działając na podstawie § 48 i 56 Statutu Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska oraz Uchwały Komitetu Regionalnego z dnia 02.10.2009 roku stwierdza, że w swojej Sekcji zrzesza 11 członków Stowarzyszenia zarejestrowanych i płacących składki. Na Walny Zjazd Oddziału może wybrać 1 delegata.

W wyniku głosowania na delegata Sekcji „SZANSA” na Walny Zjazd Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie w dniu 11.12.2009. został wybrany Remigiusz Woźniak – przewodniczący Sekcji „SZANSA”

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂