Turnus rehabilitacyjny 2011

W dniach 9-24 czerwca 2011 roku odbył się turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”. Turnus organizowany był w ramach projektu „Aktywna dorosłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy.

Wkrótce opis i zdjęcia na naszej stronie 🙂

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂