UWAGA – Kolejna zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 ze zm.) – dalej p.z.p., zamawiający zmienia z przyczyn technicznych treść SWZ. Zmiana SWZ dotyczy Rozdziału XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_15_09_2021_rok_II_raz

Szczegóły na stronie: www.ezamowienia.gov.pl oraz www.miniportal.uzp.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie fotowoltaiki i klimatyzacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Szansa” ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski” z podziałem na zadania.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂