Historia WTZ

 Historia (w pigułce)
Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 31

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim swoje funkcjonowanie rozpoczął od stycznia 2000 roku.

  W skład WTZ wchodziły następujące pracownie:

 • pracownia czynności dnia codziennego (z miejscem na spożywanie posiłków i kącikiem wypoczynkowym);
 • pracownia komputerowa;
 • pracownia muzykoterapii i ekspresji twórczej;
 • pracownia plastyczna;
 • pracownia techniczna;
 • pracownia rękodzielnictwa;
 • pracownia przyrodniczo-środowiskowa.

 


Warsztat swoją opieką obejmował 35 uczestników, którzy oprócz zajęć w w/w pracował odbywali zajęcia uzupełniające:

 • rehabilitacja,
 • zajęcia sportowe i turystyczneoraz mogli skorzystać z pomocy:
 • psychologa,
 • logopedy,
 • rehabilitanta,
 • masażysty
  oraz lekarzy: neurologa i rehabilitanta.

 

 


Stan taki istniał do 1 stycznia 2002 roku. W dniu tym doszło do powiększenia uczestników zajęć w WTZ i utworzenia dwóch nowych pracowni:

 • modelarskiej;
 • kroju i szycia.

 

 


01.07.2004 roku Warsztat Terapii Zajęciowej drugi raz został poszerzony o 5-ciu nowych uczestników. Powstała nowa pracownia

 • rzeźby i linorytu.

Od tej pory terapia zajęciowa odbywa się w 10-ciu pracowniach terapeutycznych, a placówka prowadzi terapię zajęciową, rehabilitację, masaże, psychoterapię, logoterapię, zajęcia kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne dla 50-ciu podopiecznych.

 


01.09.2006 roku Warsztat Terapii Zajęciowej kolejny raz został poszerzony o 5-ciu nowych uczestników. Powstała nowa pracownia

 • papieroplastyki.

Terapia zajęciowa odbywa się już w 11-ciu pracowniach terapeutycznych, a placówka nadal prowadzi terapię zajęciową, rehabilitację, masaże, psychoterapię, logoterapię, zajęcia kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne tylko, że już dla 55-ciu podopiecznych.

 


W dniu 7 grudnia 2007r. w Ostrowcu Świętokrzyskim została zawarta umowa (w związku z Uchwałą Nr XVIII/231/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2007 roku) w sprawie przelewu wierzytelności i przejęcia zobowiązań dotyczących prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej utworzonego przy Zakładzie Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym ul. Iłżecka 31 w Ostrowcu Św.pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim, Stowarzyszeniem Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” i Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Zakładem Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym.

Z Umowy wynika, że z dniem 11 grudnia 2007 roku Stowarzyszenie przejmuje zobowiązania wynikające dla Gminy z umowy w sprawie finansowania WTZ. Gmina przenosi na Stowarzyszenie wierzytelności przysługujące Gminie wynikające z umowy w sprawie finansowania WTZ.

 


01.12.2012 roku Warsztat Terapii Zajęciowej został poszerzony o 10-ciu nowych uczestników. Powstały nowe pracownie

 • bukieciarstwa;
 • hafciarsko-tkacka

Terapia zajęciowa odbywa się w 12-ciu pracowniach terapeutycznych, a placówka nadal prowadzi terapię zajęciową, rehabilitację, masaże, psychoterapię, logoterapię, zajęcia kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne tylko, że już dla 65-ciu podopiecznych.

 


01.05.2013 roku zmiana siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” z ul. Iłżeckiej 31 na Żabią 31 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 


01.01.2014 roku Warsztat Terapii Zajęciowej kolejny raz został poszerzony o 5-ciu nowych uczestników. Powstała nowa pracownia

 • decoupage.

Terapia zajęciowa odbywa się już w 14-ciu pracowniach terapeutycznych, a placówka nadal prowadzi terapię zajęciową, rehabilitację, masaże, psychoterapię, logoterapię, zajęcia kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne tylko, że już dla 70-ciu podopiecznych.

 


01.01.2015 roku Warsztat Terapii Zajęciowej kolejny raz został poszerzony o 5-ciu nowych uczestników. Powstała nowa pracownia

 • koralikarstwa.

Terapia zajęciowa odbywa się już w 15-ciu pracowniach terapeutycznych, a placówka nadal prowadzi terapię zajęciową, rehabilitację, masaże, psychoterapię, logoterapię, zajęcia kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne tylko, że już dla 75-ciu podopiecznych.


01.01.2019 roku Warsztat Terapii Zajęciowej kolejny raz został poszerzony o 10-ciu nowych uczestników.

Terapia zajęciowa odbywa się w 15-ciu pracowniach terapeutycznych, a placówka nadal prowadzi terapię zajęciową, rehabilitację, masaże, psychoterapię, logoterapię, zajęcia kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne, sportowe – tylko, że już dla 85-ciu podopiecznych.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂