Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia SZANSA

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” § 26 pkt 3 informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane przez Zarząd w sprawie wcześniejszych wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmian w statucie odbędzie się w dniu 27.10.2011 roku w budynku ZOR ul. Iłżecka 31 o godz. 16.00.
termin I – godz. 16.00.
termin II – godz. 16.15

Obecność członków:

 • zwyczajnych Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” obowiązkowa !!!
 • uczestników oraz wspierających Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” dobrowolna !!!
Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂