Kierownik na Ogólnopolskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej

W dniach 20-21 września 2018 roku jako kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” Ostrowiec Św. wraz z Tomaszem Łukawskim – kierownik WTZ Gnojno reprezentowaliśmy Świętokrzyskie Forum WTZ na Ogólnopolskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, które odbyło się w Rokosowie- woj. wielkopolskie.


Dotychczasowe prezydium przedstawiło sprawozdanie z działalności za ostatnie trzy lata. Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem a później ustępujące prezydium uzyskało absolutorium. Po tych ważnych punktach spotkania przyszedł czas na do określenie kompetencji dla nowego prezydium. Pierwszy dzień zakończył się wyborem nowego prezydium, które zostało rozszerzone o dwie osoby, do Patrycji Rojek, Iwony Puchalskiej i Łukasza Owczarka dołączyli Iwona Hejducka i Krzysztof Flaszowski. Wszystkim wybranym składamy Serdeczne Gratulacje i życzymy cierpliwości, wytrwałości i skuteczności w działaniach na rzecz WTZ – ów.
Dzień drugi w całości był poświęcony wypracowaniu najważniejszych obszarów działań dla całego Ogólnopolskiego Forum WTZ.
Organizatorom spotkania serdecznie dziękujemy

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂