Kierownik Robert Rogala na kolejnych konsultacjach Programu ZA ŻYCIEM w MPiPS

W dniu dzisiejszym tj. 18 października 2017 roku w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.

Na zaproszenie Pana Krzysztofa Michałkiewicza – Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych udział w tym spotkaniu wziął Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA” z Ostrowca Świętokrzyskiego Pan Robert Rogala. Na spotkaniu tym reprezentował on województwo świętokrzyskie oraz nasze Stowarzyszenie i Warsztat.

W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi Programu Za Życiem oraz proponowanymi zmianami w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw omawiane były zmiany dotyczące m.in warsztatów terapii zajęciowej.

Zmiany w/g Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej proponowane w/w ustawie są zmianami niekorzystnymi dla Podopiecznych, ich Rodzin, Pracowników oraz kierowanych przez nich Placówek. Większość zapisów budzi kontrowersje oraz niepokój o dalszy byt oraz prawidłowe funkcjonowanie warsztatów w świetle proponowanych zapisów. Dlatego w ramach konsultacji odbyło się kolejny raz już takie spotkanie, aby wypracować jak najlepsze rozwiązanie.

Rozmowy nie należały do najłatwiejszych i nie zostały zakończone dlatego w najbliższym czasie odbędzie się kolejne takie spotkanie reprezentantów wojewódzkich Forów Warsztatów Terapii Zajęciowej z przedstawicielami Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na którym omawiane będą tylko i wyłącznie sprawy WTZ.

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięła m.in p.o. Prezesa Zarządu PFRON Pani Dorota Habich oraz Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych w MRPi PS Pan Mirosław Przewoźnik

Notatka:
Zapraszamy do Galerii Zdjęć, gdzie znajduje się fotorelacja.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂