Kierownik Robert Rogala w Radzie Programowej Konwentu WTZ woj. świętokrzyskiego

W dniu 11.03.2015 r w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyła się Wojewódzka Konferencja Kierowników WTZ woj. Świętokrzyskiego. W Konferencji na zaproszenie Kierownika WTZ w Gnojnie Pana Tomasz Łukawskiego i Dyrektora PCPR w Busko-Zdroju Pana Andrzeja Smulczyńskiego przybyło 21 kierowników warsztatów działających na terenie woj. Świętokrzyskiego, ponadto w spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Pani Magdalena Radzikowska, Dyrektor PFRON o/świętokrzyski Pani Jadwiga Irla i Starosta Powiatu buskiego Pan Jerzy Kolarz.

Miło jest nam poinformować, że w składzie Rady Programowej Konwentu Warsztatów Terapii Zajęciowej woj. świętokrzyskiego znalazł się Pan Robert Rogala, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA”

Tematyka spotkania poświęcona była sytuacji Warsztatów Terapii Zajęciowej – stan obecny i perspektywy zmian legislacyjnych i finansowych w tematyce rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Kierownicy warsztatów z uwagą wysłuchali koncepcji zmian prawnych i przedstawili liczne propozycje o charakterze organizacyjno-legislacyjnym, które usprawniłyby proces rewalidacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W drugiej części konferencji wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowiska pracowników WTZ woj. świętokrzyskiego ukonstytuował się Konwent Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej woj. Świętokrzyskiego. W skład Konwentu weszło 21 placówek/warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie woj. świętokrzyskiego reprezentowanych przez kierowników placówek. Konwent z pośród swego grona wyłonił Radę Programową w skład której weszli:

 1. Tomasz Łukawski / kierownik WTZ Gnojno/ – przewodniczący
 2. Agnieszka Sobańska /kierownik WTZ Ostrowiec/ – wiceprzewodnicząca
 3. Grzegorz Kurkowski /kierownik WTZ Jędrzejów/ – członek
 4. Roman Konopka / kierownik WTZ Kałków/ – członek
 5. Bogusława Pasek /kierownik WTZ Połaniec/ – członek
 6. Robert Rogala /kierownik WTZ Ostrowiec/ – członek

Konwent Warsztatów Terapii Zajęciowej woj. świętokrzyskiego będzie forum wymiany doświadczeń, wypracowywania wspólnych stanowisk i prezentowania propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki świadczenia usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi. Konwent Warsztatów Terapii Zajęciowej woj. świętokrzyskiego to również reprezentacja instytucji świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym wobec administracji rządowej i samorządowej, a także partner w konsultacjach społecznych w obszarze szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂