• 1,5% dla Klubu SZANSY

Mamy to

W dniu dzisiejszym Wiceprezes Stowarzyszenia „SZANSA”- Remigiusz Woźniak i Członek Zarządu Stowarzyszenia „SZANSA” – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Robert Rogala podpisali w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim z Panią Starostą Marzena Dębniak i Wicestarostą Andrzejem Jabłońskim umowę współfinansowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środki własne Stowarzyszenia „SZANSA” na wykonanie w ramach Programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”- obszar F fotowoltaiki i klimatyzacji w budynku użytkowanym przez w/w placówkę- co w przyszłości wpłynie na ekologię naszego środowiska, poprawę warunków pracy jak również mamy nadzieję, że przyniesie efekt ekonomiczny jeżeli chodzi o działalność naszej placówki.

Dziękujemy za udzielone wsparcie finansowe oraz za zdjęcia podesłane przez Panią Agnieszkę Cybulską.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂