• 1,5% dla Klubu SZANSY

Obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych w Zakopanem 2023

W dniach 09-19.05.2023 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” zorganizowało obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych w Zakopanem.

Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” od zawsze promowała zdrowy styl życia (m.in. poprzez organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów integracyjnych, imprez sportowych). Zawodnicy od kilku lat uczestniczą w wielu zawodach sportowych zdobywając czołowe miejsca. Choć wiadomo, że w sporcie osób niepełnosprawnych w tego rodzaju rozgrywkach zajęte miejsce nie jest najważniejsze. Sport, zwłaszcza u osób niepełnosprawnych wpływa pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych osiągnięć, pokazywania swych talentów i umiejętności, daje szansę na nowe przyjaźnie oraz możliwość pełniejszego włączenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczności lokalnej.

W obozie uczestniczyło 30 zawodników, w tym 9 osób niepełnosprawnych starszych tzw. „50+” (osoby niepełnosprawne, członkowie Stowarzyszenia „SZANSA”) oraz 10 opiekunów (wolontariusze).

Zorganizowanie obozu sportowego przyczyniło się do integracji osób niepełnosprawnych (m.in. uczestników zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej); uaktywnienia fizycznego i społecznego tych osób; budowania wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego członka społeczności lokalnej oraz rehabilitacji ruchowej jako czynnika poprawy rozwoju psychofizycznego podczas trwania obozu sportowego. Na zakończenie obozu odbyło się podsumowanie nabytych umiejętności i przeprowadzone zostały wewnętrzne zawody w poszczególnych dyscyplinach. I tym razem w zawodach liczył się przede wszystkim sam udział, a wyniki rywalizacji sportowej były drugorzędną sprawą. Dziewiąta edycja tej imprezy, którą zorganizowało nasze stowarzyszenie okazała się sukcesem.

Doświadczenie po organizacji w poprzednich latach obozów sportowych zaowocowało tym, że dokładnie wiedzieliśmy co i kiedy chcemy zorganizować oraz jakie dyscypliny trenować. Największym wyzwaniem było dopasowanie zajęć, tak aby uczestnicy obozu w wieku od 27 do 77 lat mieli zapewnione treningi na miarę swojego wieku i swojej niepełnosprawności, co naszym zdaniem zostało w pełni zrealizowane.

 

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂