Odpowiedź na List Otwarty

W dniu 15 listopada 2010 roku wpłynęło pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a dokładniej z Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pismo jest odpowiedzią List Otwarty, który został wypracowany w dniu 28.09.2010 roku na spotkaniu kierowników z województwa świętokrzyskiego w sprawie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma jakie otrzymały wszystkie placówki biorące udział w w spotkaniu w Kałkowie-Godowie.


Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂