• 1,5% dla Klubu SZANSY

Ogłoszenie o OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 31 ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane – „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowy budynku biurowego po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przystosowanie pod potrzeby osób niepełnosprawnych- Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Żabiej 31 w Ostrowcu Św.”

Wszystkie szczegóły w rozwinięciu newsa oraz na stronie dotyczącej w/w ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 439558 – 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012

Ogłoszenie opublikowane w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14000 euro – *.doc
Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14000 euro – *.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – *.doc
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – *.pdf

Załączniki:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – *.doc
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – *.pdf

WZÓR KWESTIONARIUSZA OFERTOWEGO – *.doc
WZÓR KWESTIONARIUSZA OFERTOWEGO – *.pdf

WZÓR UMOWY PRZETARGOWEJ – *.doc
WZÓR UMOWY PRZETARGOWEJ – *.pdf

Przedmiary robót – *.zip

Projekt budowlany – *.zip

Notatka:
19.11.2012
INFORMACJA dla WYKONAWCÓW nr 1 – *.doc
INFORMACJA dla WYKONAWCÓW nr 1 – *.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂