Otwarty Dzień Telewizji

Dnia 14 września Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA” przy ul. Iłżeckiej 31 gościł w gmachu telewizji TVP3 Kielce. Wszyscy w tym dniu mogli odwiedzić telewizję, ponieważ był to „Otwarty Dzień telewizji” (przybyło blisko tysiąc widzów). Podziwiali oni również stoisko z pracami wykonanymi przez uczestników warsztatu.

Prezentowane prace były bardzo atrakcyjnie wykonane różnymi technikami i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Pojawiały się liczne pytania o techniki wykonywanych prac oraz podziw dla uczestników za ich cierpliwość, poziom umiejętności oraz ich wyobraźnię, która odzwierciedlana była w prezentowanych wytworach.
Dziękujemy telewizji TVP3 Kielce za możliwość zaprezentowanie swojego dorobku artystycznego w tym dniu.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂