SZANSA zorganizowała makroregionalny mityng narciarstwa zjazdowego w Szwajcarii Bałtowskiej

W dniu 30 stycznia 2020 roku w Szwajcarii Bałtowskiej odbył się I Świętokrzyski Makroregionalny Mityng Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych zorganizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie i Klub Olimpiad Specjalnych „SZANSA”

Po organizacji w Bałtowie dwóch mityngów o randze regionalnej, czyli tylko dla zawodników z województwa świętokrzyskiego przyszedł czas na zawody o wyższej randze. Do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego przyjechali zawodnicy z Oddziałów Kujawsko-Pomorskie, Śląskie Wielkopolskie-Konin.

Cel takiej imprezy to przede wszystkim popularyzacja narciarstwa zjazdowego jako dyscypliny sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie pozytywnych cech osobowości zawodników Olimpiad Specjalnych, ale również podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów w klubach jak i rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w województwie świętokrzyskim oraz integracja ze społeczeństwem lokalnym.

Oprócz aspektów sportowych przygotowaliśmy dla zawodników z innych Oddziałów kilka niespodzianek. Ze względu na odległość jaką mieli do pokonania, aby uczestniczyć w naszych zawodach, zaprosiliśmy te ekipy już dzień wcześniej. Mieli możliwość zapoznania się ze stokiem, ale i zapoznanie się z zimowymi atrakcjami w Bałtowie.

W Świętokrzyskim Makroregionalnym Mityngu Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych mogli brać udział zawodnicy, którzy na co dzień trenują tę dyscyplinę w swoich klubach i w okresie zimowym odbyli minimum 10 godzin treningów.  Niedopuszczalne jest, żeby na zawody przyjechali zawodnicy, bez wcześniejszego przygotowania. Trener zgłaszający zawodnika powinien mieć pewność, że nie naraża swojego podopiecznego na niepotrzebne ryzyko np. będzie to jego pierwszy kontakt z nartami w tym sezonie.

 Oddział Regionalny Świętokrzyskie reprezentowali przedstawiciele z Klubów Olimpiad Specjalnych „MAAG” Kielce, „NIEPOKONANI” Sandomierz, „TORNADO” Skarżysko-Kamienna, „STRZAŁA” Jędrzejów, „SZANSA” Ostrowiec Świętokrzyski.

Podczas uroczystej ceremonii otwarcia nie zabrakło stałych elementów, czyli parady ekip, hymnu Olimpiad Specjalnych oraz wypowiedzenia formuły przysięgi olimpijskiej:

„Pragnę zwyciężyć,

Lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,

Niech będę dzielny w swym wysiłku.”

 Po odbytych preeliminacjach, w których zawodnicy zaprezentowali maksimum swoich możliwości zostały utworzone grupy finałowe podczas, których zawodnicy walczyli o medale.

Organizując takie zawody udało się namówić do współpracy Stację Narciarską „Szwajcaria Bałtowska” i cały Bałtowski Kompleks Turystyczny, bo bez ich dobrego serca nie udało by się zorganizować imprezy na takim poziomie. Szkoła Narciarska AMIGO-SKI, rozstawiła profesjonalnie tyczki na trasie slalomu. Opiekę medyczną pełniła Grupa Ratownictwa PCK – Ostrowiec Świętokrzyski

Zawody ponadregionalne dla osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie został współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowa nr ZZB/0000545/BF/D

 Bez wolontariuszy nie da się zorganizować takiej imprezy, jestem bardzo zadowolony, że podczas tych zawodów taką funkcję pełnili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” Ostrowiec Świętokrzyski i ich rodzice. Jak widać pracownicy naszej placówki, którzy są członkami Klubu Olimpiad Specjalnych „SZANSA” nie siadają na laurach i organizują kolejne zawody o coraz większym zasięgu.

Oddział Regionalny Świętokrzyskie jest w trakcie kompletowania kadry na Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które już  w marcu 2020 roku odbędą się w Zakopanem (narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i biegi na rakietach śnieżnych) i w Bydgoszczy (łyżwiarstwo szybkie, hokej halowy, unihokej).

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂