• 1,5% dla Klubu SZANSY

Uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr XVIII/231/2007

W dniu 7 grudnia 2007r. w Ostrowcu Świętokrzyskim została zawarta umowa (w związku z Uchwałą Nr XVIII/231/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2007 roku) w sprawie przelewu wierzytelności i przejęcia zobowiązań dotyczących prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej utworzonego przy Zakładzie Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym ul. Iłżecka 31 w Ostrowcu Św.pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim, Stowarzyszeniem Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” i Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Zakładem Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym.

Z Umowy wynika, że z dniem 11 grudnia 2007 roku Stowarzyszenie przejmuje zobowiązania wynikające dla Gminy z umowy w sprawie finansowania WTZ. Gmina przenosi na Stowarzyszenie wierzytelności przysługujące Gminie wynikające z umowy w sprawie finansowania WTZ.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂