• 1,5% dla Klubu SZANSY

Uczestnicy WTZ na szkoleniu FIO


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON” w Ostrowcu Św. realizowało projekt „UWIERZMY W SIEBIE – Pomoc dla osób niepełnosprawnych”. Z naszego Warsztatu udział wzięło 9 uczestników.

Szkolenie składało się z dwóch części.

Pierwsza część programu to szkolenie aktywizujące „Spadochron” na licencji FISE.

W drugiej części projektu, którą prowadził Remigiusz Woźniak uczestnicy wzięli udział w szkoleniu komputerowym „Podstawy obsługi komputera i programów biurowych”.

Oprócz szkoleń, do końca roku dla uczestników przewidziano dostęp do dyżurów psychologa i doradcy zawodowego oraz możliwość wzięcia udziału w prelekcjach obejmujących tematycznie zagadnienia przedsiębiorczości, samozatrudnienia i zaradności społecznej oraz zawodowej. Wszystkie usługi w ramach projektu są bezpłatne.

Koordynatorem projektu był Adrian Adamski.

Poniżej prezentujemy dyplomy ukończenia szkolenia wg alfabetu 🙂

Notatka: Na stronie Stowarzyszenia „SARON” dostępne są zdjęcia z prelekcji.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂