Uroczyste otwarcie wystawy SZANSY w Muzeum

W dniu 27 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na ścianach znajdują się 72 prace wykonane przez osoby niepełnosprawne przy wsparciu terapeutów prezentują działania w ramach projektu „Powiat Ostrowiecki w: fotografii, gobelinie, rzeźbie, linorycie i malarstwie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”.

W/w zadanie wsparte finansowo przez Powiat Ostrowiecki realizowane było przez osoby niepełnosprawne i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej od czerwca do 27 listopada.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć, gdzie znajduje się fotorelacja autorstwa Piotra Jakubowskiego, Przemysława Walczyka, Tomasza Przybysławskiego oraz Remigiusza Woźniaka.

W czternastu pracowniach na zajęciach i poza nimi również wykonywane były prace związane z tematem projektu. Powstało ok. 130 prac z czego 72 prace wyeksponowane zostały na wystawie zorganizowanej przez Nasze Stowarzyszenie w Muzeum w Częstocicach. Właśnie w dniu 27.11.2014 roku nastąpiło podsumowanie i zakończenie tego projektu wystawą w w/w obiekcie. Ekspozycja jest możliwa do oglądania przez zainteresowanych od 28. listopada do 8 grudnia 2014 roku po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym z pracownikami muzeum.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy w którym wzięło udział 170 osób, wszyscy mogli oprócz podziwiania przepięknych prac wykonanych przez naszych podopiecznych pod nadzorem instruktorów zobaczyć występ zespołu artystycznego „ZODIAK”, który działa w WTZ – temat występu „Świętokrzyskie czary”

Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień i występie artystycznym wszyscy zebrani udali się na zwiedzanie wystawy . Oglądający prace nie szczędzili słów pochwały na temat ich wykonania; a komentarze – same pozytywne. Nie było słychać słów krytyki, a padały tylko słowa uznania, że pomysł był dobry i jest godny do naśladowania.

Cel jaki sobie założyliśmy został zrealizowany i mogliśmy pokazać społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne mimo swoich ułomności są bardzo wrażliwe artystycznie i potrafią dokonywać wydawałoby się rzeczy niemożliwych – chociażby tak przepięknych prac, które wykonane zostały w kilku technikach.

„SZANSA” udowodniła wszystkim, że osoba niepełnosprawna jest pełnoprawnym obywatelem społeczności lokalnej, nie jest anonimowa, a w większości przypadków ma więcej cierpliwości i zdolności manualnych oczywiście „okupionych” ciągłą i ciężką pracą jaką jest rehabilitacją, a terapia zajęciowa jest jedną z form tej rehabilitacji.

Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnie tego typu zadanie, które jest przez nas realizowane i skierowane do społeczności lokalnej. Społeczeństwo musi zauważyć, że są wśród nas osoby niepełnosprawne, którym naprawdę niewiele trzeba pomóc aby mogły się realizować i spełniać – z resztą każdy ma swoje marzenia i dąży do ich spełnienia.

Aby zrealizowanie tego projektu było możliwe swoje podziękowania kierujemy do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu. Dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu. oraz wszystkich ludzi dobrej woli , którzy wsparli nasze działania i zauważyli, że pomysł jest dobry i godny naśladowania. Za udzieloną pomoc i wsparcie bardzo Wam dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia „SZANSA”

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂