UWAGA !!! Uchwała Nr 80/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 marca 2020 r.

W załączeniu do pobrania Uchwała Nr 80/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem COVID-19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz warsztatów terapii zajęciowej – finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego

https://pcpr.ostrowiec.pl/container/aktualnosci/03-2020/20200313104052999.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂