V Jubileuszowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

W dniu 14.09.2007 roku odbędzie się V Jubileuszowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Z Muzyką przez życie 2007”. V Jubileuszowe Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „Z Muzyką przez życie” są możliwością przedstawienia dorobku artystycznego poszczególnych zespołów. Jest to impreza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, inspirująca do poszukiwań wartościowego ciekawego repertuaru i form jego prezentacji.

Ze względu na rosnące zainteresowanie taką formą terapii organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozłożenia imprezy na dwa dni, czyli 14-15.09.2007 roku

  Cele:

 • promocja młodych talentów;
 • propagowanie śpiewania i wspólnego muzykowania;
 • wymiana doświadczeń
 1. Termin i miejsce prezentacji artystycznych: Park Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (za kinem „Etiuda”), 14.09.2007 roku o godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie. UWAGA !!! W związku z tym, że tym razem będzie to impreza plenerowa bez względu na pogodę prosimy o zabezpieczenie się przed złymi warunkami atmosferycznymi.
 2. Warunki uczestnictwa: W spotkaniach mogą brać udział:
  • soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z przygotowanym programem nie przekraczającym 10 minut;
  • zespoły taneczne z programem nie przekraczającym 10 minut;
  • zespoły teatralne i estradowe z programem nie przekraczającym 20 minut

  UWAGA! Można zgłosić Zespół w więcej niż jednej kategorii !!!

 3. Organizatorzy imprezy:
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 31;
  • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Iłżecka 31;
  • Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim;
  • Komenda Hufca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 4. Patronat nad w/w imprezą objęło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim – Dyrektor PCPR
 5. Patronat medialny
  • „Wiadomości Świętokrzyskie”
  • Portal Miejski www.Ostrowiec-Sw.pl – Info Net s.c.
 6. W Przeglądzie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z Polski i zagranicy bez ograniczeń wiekowych
 7. Opiekunowie i terapeuci nie mogą brać udziału w prezentacji z wyjątkiem tych osób, które są akompaniatorami bądź dyrygentami
 8. Ocena: Jury oceniać będzie:
  • ogólny wyraz artystyczny;
  • technikę wykonania;
  • dobór repertuaru;
  • opracowanie choreograficzno-wokalne;
  • samodzielność wykonania przez osoby niepełnosprawne
 9. Wszystkie zespoły biorące udział w Spotkaniach Artystycznych otrzymują dyplom uczestnictwa i nagrody rzeczowe
 10. Zgłoszenia do udziału w Spotkaniach należy przesyłać na załączonej ankiecie zgłoszeniowej na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” ul. Iłżecka 31 27-400 Ostrowiec Św. w terminie do 07.09.2007 roku (nie będą uwzględniane zgłoszenia telefoniczne) W przypadku złej jakości podkładów muzycznych przywiezionych przez zespoły nie odpowiadamy za jakość dźwięku.
 11. O zakwalifikowaniu zespołów decydować będzie kolejność nadsyłania prawidłowo wypełnionej „karty zgłoszenia” oraz potwierdzenie przyjazdu do dnia 07.09.2007 roku

Informacje dodatkowe:

 • koszt przejazdu pokrywają instytucje, placówki patronujące zespołom;
 • w trakcie trwania Przeglądu organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników;
 • ewentualny nocleg zespoły pokrywają z własnych środków;
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów;

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(0…41) 262-05-81 Warsztat Terapii Zajęciowej
0 606 74 86 07 Rogala Robert – kierownik WTZ
0 668 36 25 05 Woźniak Remigiusz – v-ce prezes Stowarzyszenia „Szansa”

W formacie *.pdf można ściągnąć regulamin oraz kwestionariusz zgłoszeniowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂