Zakończenie kursu języka angielskiego

W dniu 23 czerwca 2014 członkowie Stowarzyszenia „SZANSA”, którzy biorą udział w PROJEKCIE GRUNDTVIG „EUROPEAN CITIZEN TODAY” -„WSPÓŁCZESNY OBYWATEL EUROPY” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zakończyli Kurs Języka Angielskiego na poziomie „Elementary”. Kurs został zorganizowany przez Szkołę Językową „GULIWER”.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

W ramach kursu języka angielskiego członkowie Stowarzyszenia „SZANSY” po przeprowadzonym egzaminie otrzymali numerowane Certyfikaty.

 

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂