Złota SZANSA podczas II Świętokrzyskiego Turnieju Olimpiad Specjalnych w Bocce

W dniu 20 marca 2010 roku w Rzepinie odbył się II Świętokrzyski Turniej Olimpiad Specjalnych w Bocce organizowany przez Sekcję „SPRINTER” z Kałkowa-Godowa.

Na turniej z Sekcji „SZANSA” wytypowane zostały dwa zespoły: żeński: Dominika Grześkiewicz i Katarzyna Wójcicka (kapitan) oraz męski Jacek Koza i Marcin Ziewiec (kapitan).

Turniej rozpoczął się od oficjalnego ceremoniału Olimpiad Specjalnych, czyli uroczystego przemarszu wszystkich zawodników, słów przysięgi Olimpiad Specjalnych oraz wciągnięcia flagi.

Następnie odbyły się preeliminacje, które miały na celu podzielenia zgodnie z zasadami Olimpiad Specjalnych na grupy sprawnościowe, które mają gwarantować „równość szans”.

Jacek i Marcin trafili do IV grupy sprawnościowej. Dominika i Katarzyna rozgrywały swoje pojedynki w jedynej żeńskiej grupie podczas zawodów. Była to grupa 4 zespołowa.

Przed samymi zawodami odbył się mecz pokazowy podczas, którego zostały wytłumaczone wszystkie zasady obowiązujące podczas turnieju w bocce. Jako drużyny „pokazowe” zagrali ze sobą Sekcja „TORNADO” (Łukasz Bernatek i Rafał Żywczyk) oraz trenerzy Łucja Niewadzi – Sekcja „ISKRA” i Remigiusz Woźniak – Sekcja „SZANSA”. Podczas meczu zaprezentowana wszelkie możliwe rozwiązania (łącznie z faulami). Mecz zakończył się remisem.

Po rozpoczęciu właściwej części turnieju czyli gier finałowych zawodnicy w skupieniu starali się zaprezentować to co ćwiczyli podczas treningów. Ostatecznie obydwa nasze zespoły zdobyły po bardzo ciężkich i emocjonujących pojedynkach pierwsze miejsca i co za tym idzie złote medale podczas dekoracji.

 

 

Do turnieju zawodników przygotowywali Katarzyna Szostak-Religa i Remigiusz Woźniak oraz Agnieszka Barańska. Treningi nie mogły by się odbyć gdyby nie pomoc Sekcji „TRAMP” Niemienice oraz „TORNADO” Skarżysko-Kamienna, którzy pożyczyli nam do treningów kule do bocce.

Na zdjęciu: u góry Dominika Grześkiewicz, Marcin Ziewiec, Jacek Koza, Katarzyna Wójcicka (zawodnicy). U dołu: Przemysław Walczyk, Wiesława Serwinowska, Katarzyna Szostak-Religa, Anita Artykiewicz-Woźniak, Remigiusz Woźniak.

Notatka:
Wszystkie zdjęcia znajdują się w Galerii Zdjęć. Autorami zdjęć są : Przemysław Walczyk i Remigiusz „Szczepan” Woźniak.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂