Zmiany w organizacji zajęć! Zarządzenie Kierownika WTZ!

W dniu 22 marca 2021 roku Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” wydał Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021 roku dotyczące przywrócenia zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Ostrowiec Św. 22.03.2021r.

Zarządzenie nr5/2021

Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej

z dnia 22.03.2021 roku

w sprawie: w sprawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021 roku dotyczące przywrócenia zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej

 

Na podstawie Uchwały nr 2/12/2013 Zarządu Stowarzyszenia Na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” z dnia 27.12.2013 roku

zarządzam co następuje:

W związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04 lutego 2021 roku informuję co następuje:

 1. Przywracam z dniem 23.03.2021roku zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej „SZANSA” w 50% składzie – jednocześnie nakazuję zastosować się do poniższych terminów:
 • w nawiązaniu do decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w w/w dnia – w związku ze wzrostem zakażeń związanych z wirusem SARS- CoV-2
 • z dniem 23.03.2021 wprowadzam w Warsztacie Terapii Zajęciowej „SZANSA” limit uczestników zajęć stanowiący 50 % liczby uczestników na pracowni,
 • 23.03.2021 – 26.03.2021 liczba uczestników na pracowni stanowi 50% stanu ogólnego pracowni- w pierwszej kolejności będą to osoby które są dowożone samochodami WTZ i Gminnymi,
 • 27.03.2021- 02.04.2021- druga grupa- 50% stanu pracowni
 1. Uczestnicy zajęć o terminach odbywania rehabilitacji zostaną powiadomieni telefonicznie przez swoich instruktorów- należy brać pod uwagę tylko grupę popołudniową.
 2. W Warsztacie Terapii Zajęciowej „SZANSA” obowiązuje pełny reżim sanitarny (pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, miejsce spożywania posiłków, zasady korzystania z toalety, dezynfekcja stanowisk pracy i pomieszczeń – oraz wszystkie inne opracowane procedury które zostaną przypomniane uczestnikom po powrocie na zajęcia).
 3. Przestrzeganie procedur jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających w budynku.
 4. Osoby, które są zaziębione: mają kaszel, katar temperaturę będą odsyłane do domów – proszę rodziców lub opiekunów prawnych do obserwacji stanu zdrowia swoich dzieci lub podopiecznych oraz adekwatne podejmowanie decyzji jeżeli chodzi o udział w zajęciach w WTZ.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 roku.

Robert Rogala

Kierownik WTZ „SZANSA”

 

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂