Zwyczajne Walne Zebranie – Sprawozdawczo-Wyborcze

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” § 24 punkt 2 informujemy, że Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniu 20.08.2008 roku w budynku ZOR ul. Iłżecka 31 o godzinie 16.00.

  Obecność członków:

 • zwyczajnych Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” obowiązkowa !!!
 • uczestników oraz wspierających Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” dobrowolna !!!
Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂