• 1,5% dla Klubu SZANSY

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) pn.:
Wykonanie montażu klimatyzatorów w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej zgodnie z opracowanym projektem.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy pzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) informuje, że w dniu 12.10.2021r. o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu.

Szczegóły w załączniku pod linkiem Informacja z otwarcia ofert klimatyzacja 12.10.2021 rok

Szczegóły na stronie: www.ezamowienia.gov.pl oraz www.miniportal.uzp.gov.pl
oraz na
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie fotowoltaiki i klimatyzacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Szansa” ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski” z podziałem na zadania.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂