Kierownik Robert Rogala na spotkaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 08,02,2010 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dotyczące trwających prac legislacyjnych w obszarze polityki społecznej i problemów związanych z niepełnosprawnością. W spotkaniu tym wziął udział Kierownik naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej Robert Rogala.

Celem konferencji, której przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, była wymiana poglądów i opinii obejmujących zakres zagadnień polityki społecznej oraz problematyki osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięła udział Marzena Okła-Drewnowicz – członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Marek Plura – przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu zmiany ustawy o pomocy społecznej i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂