Nadzwyczajne Walne Zebranie

W dniu 27 października 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”, na którym zostały wybrane władze Zarządu i Komisja Rewizyjna na najbliższą kadencję. Zostały też wprowadzone dodatkowe zapisy w Statucie Stowarzyszenia „SZANSA”.

Na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia został wybrany Mieczysław Libuda.

W skład Zarządu weszli Remigiusz Woźniak, Monika Kobiałka-Gronostaj, Katarzyna Szostak-Religa oraz Robert Rogala.

W Komisji Rewizyjnej pracowali będą Marta Walczyk, Marzena Barańska oraz Tomasz Przybysławski.

W tym momencie trwają prace nad dostarczeniem kompletnych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego w celu uaktualnienia danych.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂